ارتباط با ما - بنیاد فرهنگی البرز

ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس: خیابان سمیه. قبل از خیابان شهید موسوی. پلاک 180

عزیزان می‌توانند از طریق فرم حاضر با دبیرخانه جایزه البرز تماس داشته باشند. همچنین می توانید از طریق پست الکترونیک، با دبیرخانه در تماس بوده و یا نسبت به ارسال مدارک و مستندات گوناگون، مبادرت نمایید.