final-logo2-text1

اخبار هماش

راهنمای آزمون تعاملی شماره دو

برای شرکت در آزمون تعاملی شماره دو باید قبلا در سایت، ثبت نام کرده و عضو سامانه باشید. اعضای سامانه با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود وارد پنل کاربری شده و از آن طریق به صفحه آزمون وارد خواهند شد.

نکات قابل توجه:

  • آزمون شماره دو، به‌صورت سوال باز و با مهلت پاسخگویی دو روزه خواهد بود.
  • مدت زمان آزمون دو روز بوده و قبل و بعد از زمان تعیین شده امکان دسترسی به صفحه آزمون وجود ندارد.
  • شروع آزمون راس ساعت 20:30 روز پانزدهم تیرماه خواهد بود. شرکت کنندگان، پاسخ‌های خود را طبق دستورالعمل و در صفحه مربوط، بارگذاری خواهند کرد.
  • محاسبه امتیاز شرکت کنندگان توسط داوران آزمون، انجام شده و پس از محاسبه درصد کسب شده، برای آن‌ها منظور می‌شود.
  • این آزمون به هیچ وجه تکرار نخواهد شد.