گزارش سیمای جمهوری اسلامی از آیین اهدای جایزه البرز ۱۴۰۰ دانش‌آموزی (IGTV) - بنیاد فرهنگی البرز

گزارش سیمای جمهوری اسلامی از آیین اهدای جایزه البرز ۱۴۰۰ دانش‌آموزی (IGTV)

گزارش خبری از آیین اهدای جایزه البرز ۱۴۰۰ ویژه دانش‌آموزان، در بخش خبری ” اخبار جوانه‌ها” شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران

دسته‌بندی ها: اخبار جایزه اخبار هماش اینستاگرام - IGTV
محمد ابراهیم منصوری جعفری

شرح مختصری از کار و فعالیت کاربر