final-logo2-text1

نحوه انتخاب نفرات برتر

نحوه انتخاب نفرات برتر

درحال حاضر، انتخاب افراد با همکاری مراجع ذی‌صلاح زیر انجام می‌شود:

دانشمندان، مخترعین و نوباوگان با همکاری بنیاد ملی نخبگان؛ دانشجویان علوم پزشکی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشجویان غیرپزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ طلاب علوم دینی با همکاری معاونت امور نخبگان حوزه‌های علمیه کشور؛ دانش‌آموزان با همکاری وزارت آموزش و پرورش.