final-logo2-text1

امتیازات تعاملی

امتیازات تعاملی

درصد امتیازهای قابل اکتساب

زمان‌بندی کسب امتیازات تعاملی

راهنمای آزمون تعاملی شماره دو

برای شرکت در آزمون تعاملی شماره دو باید قبلا در سایت، ثبت نام کرده و عضو سامانه باشید. اعضای سامانه با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود وارد پنل کاربری شده و از آن طریق به صفحه آزمون وارد خواهند شد.

نکات قابل توجه:

  • آزمون شماره دو، به‌صورت سوال باز و با مهلت پاسخگویی دو روزه خواهد بود.
  • مدت زمان آزمون دو روز بوده و قبل و بعد از زمان تعیین شده امکان دسترسی به صفحه آزمون وجود ندارد.
  • شروع آزمون راس ساعت 20:30 روز پانزدهم تیرماه خواهد بود. شرکت کنندگان، پاسخ‌های خود را طبق دستورالعمل و در صفحه مربوط، بارگذاری خواهند کرد.
  • محاسبه امتیاز شرکت کنندگان توسط داوران آزمون، انجام شده و پس از محاسبه درصد کسب شده، برای آن‌ها منظور می‌شود.
  • این آزمون به هیچ وجه تکرار نخواهد شد.